Tepelná čerpadla, účinné vytápění

Nové: Hledáme dodavatele tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se používají jako centrální zdroje tepla a teplé vody. Hlavní výhodou tepelných čerpadel jsou velmi nízké provozní náklady ve srovnání s elektřinou nebo plynem. Díky úspornému provozu dokáže tepelné čerpadlo ušetřit mnoho financí na vytápění a ohřev vody. Tepelná čerpadla zpracovávají přírodní teplo, které se nachází v okolí domu. Podle způsobu odběru tepla existuje několik typů tepelných čerpadel. Proto lze vybrat vhodné tepelné čerpadlo, které bude vyhovovat místním podmínkám a velikosti nemovitosti.

Tepelné čerpadlo je standardem pro vytápění moderních domů. Na těchto stránkách naleznete základní informace o tom, co jsou tepelná čerpadla a jakým způsobem získávají teplo.

Tepelná čerpadla chrání životní prostředí i atmosféru. Absence spalování fosilních paliv dělá z tepelných čerpadel vhodný způsob získávání obnovitelné energie ze země, vody a vzduchu.

Co jsou tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla využívají přírodní teploTepelná čerpadla jsou velmi efektivní a ekologický způsob vytápění. V porovnání z ostatními zdroji mají tepelná čerpadla velmi nízkou spotřebu energie a šetří Vám finanční prostředky.

Významným důvodem pro pořízení tepelného čerpadla může být úspora financí na vytápění a ohřev vody. Při výstavbě nových rodinných domů může tepelné čerpadlo vyřešit vytápění pro celou další generaci.

Historie většího rozšíření tepelných čerpadel sahá do 70. let 20. století. Konstrukce tepelných čerpadel je dlouhodobě vyzkoušená a neustále se po technické stránce vylepšuje - prodloužení životnosti, zvýšení účinnosti a odhlučnění.

Tepelná čerpadla využijeme pro topení, ohřev teplé vody a dnes modernímu vytápění velkých bazénů.

Princip činnosti tepelných čerpadel:

V přírodě máme k dispozici teplo v neomezeném množství. Je to energie slunce a zemské kůry. Toto teplo umí tepelné čerpadlo odebírat a využívat k topení. Tepelná čerpadla také mají možnost obráceného chodu, kdy se naopak využívají ke chlazení.

Tepelná čerpadla - topný faktor

Důležitým měřítkem účinnosti pro tepelná čerpadla je topný faktor. Pokud má například tepelné čerpadlo výkon 3 kW a spotřebovaná elektrická energie na jeho provoz je 1kWh, potom má tepelné čerpadlo topný faktor 3. Čím mají tepelná čerpadla topný faktor vyšší, tím pracují úsporněji. Topný faktor kolísá podle venkovních podmínek a může se pohybovat v rozmezí 3 - 6. Lze tedy získat až 6-ti násobek dodané elektrické energie.

Úspory a ekologie

Zima a vytápění čerpadlemTepelná čerpadla můžeme kombinovat s dalšími moderními způsoby získávání tepla jako jsou rekuperace vzduchu, solární kolektory. Vhodným doplňkem pro tepelné čerpadlo jsou akumulační zásobníky teplé vody, zvlášť při používání dalších zdrojů tepla.

Důležitá může být i ekonomická výhodnost a návratnost investic, které dělají z tepelných čerpadel vytápěcí systém budoucnosti.

Výhody tepelných čerpadel

Jak si vybrat tepelná čerpadla:

Projekty, montáže a servis tepelných čerpadel poskytují specializované firmy. Ty by měli brát záruku za správné navržení, konstrukci a bezproblémový provoz.Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch voda

Jaké další  faktory ovlivňují teplotu v rodinném domě